Spinnaker

14 tekstów – auto­rem jest Spin­na­ker.

Naj­piękniej­sza w ko­biecie jest skromność 

myśl

Nadzieja umarła - umarł człowiek 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Im dłużej się wa­hamy tym mniej cza­su ma­my na działanie 

myśl

Przeszłość - fun­da­ment teraźniejszości
Te­raźniej­szość - fi­lar przyszłości 

myśl

To co za na­mi da­je nam siłę aby spros­tać te­mu co przed nami 

myśl

Kiedy będziemy po­god­ni duchem to i sza­robu­re niebo sta­nie się błękitne 

myśl

Teore­tycznie życie sen­su nie ma ... prak­tycznie prze­konu­jemy się o tym, że jest na odwrót 

myśl

Życie to naj­bar­dziej zna­na ze sztuk walk na Świecie 

myśl

Cała dos­ko­nałość człowieka po­lega na je­go niedoskonałościach 

myśl

Kocha­my bo pa­mięta­my ... pa­miętaj­my aby kochać 

myśl
Spinnaker

Nie próbuje tu filozofować bo osobiście mam dość filozofii po jednym wykładzie z dr. K. :D Ale piszę to co mi przyjdzie akurat na myśl

Zeszyty
  • 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność